• site-header

Squash

Jönköpings Squash klubb

Jönköpings squash klubb vill göra squashen till något att se fram emot och en idrottslig utmaning för alla. Lira, snacka och må bra helt enkelt!

Vid kontakt med JSK hänvisas till vår sida på Facebook

Jönköpings Squashklubb | Facebook

Banhyra

Squash
Vardagar Måndag till Fredag Lördag
Söndag
06:00-17:00 17:00-22:00 07:00-22:00
Rc Club medlem 150 kr 150 kr 140 kr
Abonnemang 150 kr 150 kr 140 kr
Internetpris vid bokning och betalning online 180 kr 200 kr 190 kr
Studerande / Pensionär 170 kr Ej tillgängligt 180 kr
Strötid 200 kr 250 kr 220 kr
10-kort Rc Club 1500 kr 1500 kr 1400 kr
10-kort 1700 kr 1900 kr 1800 kr

Rc Club 12 månader 1 500 kr per person
Rc Club Företag 1 500 kr exkl moms
Rc Club abonnemangskund 300 kr per person
(Minst 2 medlemskap per abonnemang.
Obligatorisk vid tecknande av abonnemang.)
Autogiro + 20 kr / månadsdragning

Uthyrning av rack: 60kr

Bokning av spel på någon av dessa tider görs via bokat.se, inloggning till sidan fås vid startat medlemskap. Bokning av banor på övrig tid göras via Racketcentrums reception eller via Matchi bokningscentral. För mer info kring regler och tips och råd hänvisas till förbundets hemsida.

Om klubben

Vi vill bedriva vår idrott på alla nivåer, så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår klubb så att den:

  • i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i klubbens idrottsverksamhet
  • ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper
  • ger de som deltar möjlighet att vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Kontakt

Jönköpings squashklubb vill göra squashen till något att se fram emot och en idrottslig utmaning för alla. Lira, snacka och må bra helt enkelt!

Mer information om klubben hittar du på

jonkopingsquash.se eller

Jönköpings Squashklubb | Facebook 

Jönköpings SK
Epost: squash@rcsport.se